Lễ khai giảng các lớp nghề cho BĐXN, CSXH đợt 1 năm 2015

Trường Cao đẳng nghề số 7 thông báo khai giảng các lớp nghề cho BĐXN, CSXH đợt 1 năm 2015

Thời gian: 8h-10h ngày 27/3/2015

Địa điểm: Hội trường A

Share