Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2016

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đợt 1 năm 2016

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2016;
Trường Cao đẳng Nghề số 7 thông báo tuyển sinh đào tạo đợt 1 năm 2016.

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. NGHỀ ĐÀO TẠO 
– Cắt gọt kim loại  
– Công nghệ ô tô
– Điện công nghiệp
– Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính
– Lập trình máy tính

2. THỜI GIAN HỌC: 36 tháng (TNTHPT)

3. HỌC PHÍ: 2.000.000 đồng/học kỳ

– Văn bằng: Bằng tốt nghiệp cao đẳng;
– Khai giảng ngày: 22/3/2016.

II. HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

1. NGHỀ ĐÀO TẠO 
– Cắt gọt kim loại  
– Công nghệ ô tô
– Điện công nghiệp
– Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính

– Văn bằng: Bằng tốt nghiệp cao đẳng;
– Khai giảng ngày: 12/4/2016.
Đối tượng và điều kiện học liên thông:
Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề có nhu cầu học lên trình độ cao đẳng nghề cùng nhóm đào tạo: Nếu tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên được tuyển thẳng ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm công việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

2. THỜI GIAN HỌC: 12 tháng (tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành)

3. HỌC PHÍ: 1.800.000 đồng/học kỳ

III. HỆ TRUNG CẤP

1. NGHỀ ĐÀO TẠO
– Cắt gọt kim loại
– Công nghệ ô tô
– Điện công nghiệp
– Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính

– Văn bằng: Bằng tốt nghiệp trung cấp;
– Khai giảng ngày: 22/3/2016.

2. THỜI GIAN HỌC: 36 tháng (TNTHCS), 24 tháng (TNTHPT)

3. HỌC PHÍ: 1.500.000 đồng/học kỳ

IV. HỆ SƠ CẤP

1. NGHỀ ĐÀO TẠO 
– Hàn 
– Sửa chữa ô tô
– Điện công nghiệp
– Sửa chữa điện tử, máy tính
– Lái xe ô tô các hạng: B2, C, D, E, nâng hạng Xem thông báo riêng

– Chứng chỉ: Chứng chỉ sơ cấp;
– Khai giảng ngày: 22/3/2016.
– Riêng lái xe ô tô các hạng nhận hồ sơ và khai giảng thường xuyên.

2. THỜI GIAN HỌC: 6 tháng (không yêu cầu nộp bằng văn hóa)

3. HỌC PHÍ: 2.500.000 đồng/khóa

V. THỜI GIAN PHÁT HÀNH, NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo.
Ưu tiên miễn, giảm học phí cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội; có chỗ ở miễn phí cho học viên hộ khẩu thường trú ở tỉnh./.

 

Share