Thông báo lịch nghỉ hè cho các lớp nghề năm 2016

Trường Cao đẳng nghề số 7 thông báo các học viên hiện đang học các nghề: Điện tử-máy tính, công nghệ ô tô, cơ khí, điện công nghiệp các hệ.

Thời gian : nghỉ hè từ ngày 1/8/2015 và nhập học lại vào ngày 5/9/2016